Dzień zaczynamy o godz. 6 30, a żegnamy się z ostatnim dzieckiem o godz. 17 00

Rytm dnia:

 • 6:30-7:45 zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka i zajęcia indywidualne z dziećmi
 • 7:45-8:00 ćwiczenia poranne – zabawy i ćwiczenia ruchowe
 • 8:00-8:30 śniadanie
 • 8:30-9:00 mycie zębów, zabawy badawczo-konstrukcyjne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Prowadzenie obserwacji dzieci
 • 9:00-10:00 zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych
 • 10:00-10:15 drugie śniadanie
 • 10:15-11:35 zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki – poznawanie bliższego i dalszego środowiska przyrodniczego i społecznego
 • 11:30-12:30 obiad
 • 12:00-14:00 relaksacja na leżakach przy muzyce lub literaturze w grupie najmłodszej
 • 12:30-14:00 tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, oraz werbalnej dzieci.   Praca indywidualna, kompensacyjno -stymulacyjna z dziećmi
 • 14:00-14:45 podwieczorek
 • 14:45-17:00 Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci