Klauzula informacyjna Przedszkola nr 52 zgodna z przepisami ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych, w skrócie RODO.

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie optymalnej ochrony prywatności

we  wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Proszę o zapoznanie sie z Klauzulą informacyjną Przedszkola nr 52:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Przedszkola nr 52  z siedzibą przy  ul. I. Krasickiego 4, 81-384 Gdynia.

2. Inspektorem IODO jest Pani Luiza Bukowska

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

7. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Link do strony z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  tzw. RODO:

https://giodo.gov.pl/pl/569/9276