W Przedszkolu nr 52 działa Rada Rodziców.

Skład Rady Rodziców  w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący: Pan Jacek  z grupy Wilki Morskie

Zastępca: Pani Katarzyna z grupy Muszelki

Skarbnik: Pani Aleksandra  z grupy Wilki Morskie

Sekretarz: Pani Barbara  z grupy Rybki

Komisja Rewizyjna: Pan Piotr z grupy Delfinki

Członkowie:

Pani Sylwia z Muszelek

Pani Patrycja z Muszelek,

Pani Ilona z Rybek,

Pani  Agnieszka z Rybek,

Pani Marta z Rybek,

Pani Barbara z Delfinków,

Pani Emilia z Delfinków.

Wysokość składki miesięcznej: 35zł, rodzeństwo: 30zł

Numery kont:

1. MUSZELKI – 45 1440 1026 0000 0000 1634 7108

2. RYBKI –79 1440 1026 0000 0000 1634 7078

3. DELFINY -57 1440 1026 0000 0000 1634 7086

4. WILKI MORSKIE – 23 1440 1026 0000 0000 1634 7116