OFERTA EDUKACYJNA

 

Przedszkola nr 52
w roku szkolnym 2017/2018

Przedszkole nr 52 pracuje w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

Przedszkole realizuje Program wychowania przedszkolnego ” Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody, opublikowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Książki pomocnicze:

4-latki „Tropiciele” B. Dankiewicz, B. Gawrońska, J. Jabłońska – Gabrysiak, wyd. WSiP

5-latki „Przygoda z uśmiechem” B. Godzimska, A. Łada-Grodzicka, B. Nawolska, wyd. WSiP

6-latki ” Tropiciele” K. Wojciechowska, wyd. WSiP

Realizowany program autorski: „Edukacja Regionalna 5,6 -latków” A. Piepka, J.Ochota-Derc

Realizowane projekty:

1.”Bezpieczny Przedszkolak” autor: Przedszkole nr 48 z Gdyni;

2. Kampania „Odprowadzam Sam”: Zarząd Dróg  i Zieleni w Gdyni