OFERTA EDUKACYJNA

 

Przedszkola nr 52
w roku szkolnym 2018/2019

Przedszkole nr 52 pracuje w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

Przedszkole realizuje Program wychowania przedszkolnego ” Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody, opublikowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Książki pomocnicze:

4-latki ” Plac zabaw”- Karina Jedynek, Małorzata Szczęsna, wyd. WSiP

5-latki „Plac zabaw” Aleksandra Szyller, Paulina Sowa, wyd. WSiP

6-latki ” Plac zabaw” Anna Idzikowska, Ewa Janus, wyd. WSiP

Realizowane projekty:

1. „Mały patriota”

1.”Bezpieczny Przedszkolak” autor: Przedszkole nr 48 z Gdyni;

2. Kampania „Odprowadzam Sam”: Zarząd Dróg  i Zieleni w Gdyni