Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Numery kont dla poszczególnych grup:

MUSZELKI  gr I            nr rachunku 79 1440 1026 0000 0000 1634 7078

RYBKI  gr II                   nr rachunku  57 1440 1026 0000 0000 1634 7086  

DELFINY GR.III            nr rachunku  23 1440 1026 0000 0000 1634 7116

WILKI MORSKIE  gr IV       nr rachunku 45  1440 1026 0000 0000 1634 7108 

 
KONTO GŁÓWNE           nr rachunku 32 1440 1026 0000 0000 1634 7051

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca – PANI MIRELA

Wiceprzewodnicząca - PANI ANNA

Skarbnik- PANI ALEKSANDRA

Sekretarz- PANI BARBARA