Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Numery kont dla poszczególnych grup:

MUSZELKI  gr I            nr rachunku 57 1440 1026 0000 0000 1634 7086

RYBKI  gr II                   nr rachunku 23 1440 1026 0000 0000 1634 7116 

DELFINY GR.III            nr rachunku 45 1440 1026 0000 0000 1634 7108 

WILKI MORSKIE  gr IV       nr rachunku 79 1440 1026 0000 0000 1634 7078 

 
KONTO GŁÓWNE           nr rachunku 32 1440 1026 0000 0000 1634 7051

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca – Pani Aleksandra 

Wiceprzewodnicząca - Pani Mirela

Skarbnik- Pani Aleksandra

Sekretarz- Pani Sylwia