Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z góry w terminach do 15 każdego miesiąca.

1. Wpłaty należności   przekraczające pięć godzin należy wpłacać na konto:

PKO BANK POLSKI S.A.54 1440 1026 0000 0000 1253 4264

2. Koszty za żywienie:  na konto:

PKO BANK POLSKI S.A.:  98 1440 1026 0000 0000 1253 4248