GRUPA   III DELFINKI

 ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

TEMATY :

 

1. NA WSI

2. PRACA ROLNIKA

3. CHRONIMY ŚRODOWISKO

4. KTO TY JESTEŚ?

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

 •  rozwijanie pamięci dzieci,
 •  rozwijanie wyobraźni dzieci,
 •  ocenia zachowania swoje i innych, uzasadnia swoje stanowisko,
 • szanuje własność i wytwory innych
 • wywiązuje się z powierzonych zadań, doprowadza prace do końca,
 •  chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i znanymi osobami dorosłymi
 •  współdziała w zespole,
 •  używa słów grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam, smacznego, dzień dobry do widzenia),
 • zna swój adres zamieszkania, datę urodzenia, imiona swoich bliskich,
 • przekazuje rodzicom informacje od nauczycieli,
 • pomaga innym.
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera,
 •  zapina i rozpina guziki oraz suwak,
 •  zawiązuje sznurowadła na kokardkę,
 • zachowuje ład w najbliższym otoczeniu, sprząta po sobie,
 • spożywa posiłki kulturalnie,
 • korzysta z łazienki i toalety zgodnie z przyjętymi zasadami.
 • wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym,
 • wyraźnie i poprawnie wymawia wszystkie głoski,
 • mówi niezbyt głośno dostosowując ton głosu do sytuacji,
 • wypowiada się na tematy dowolne i określone,
 • skupia się na słuchaniu innych,
 • pyta o niezrozumiałe fakty.

 

Piosenka do nauki :

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!
Na tej farmie pieska miał ija, ija, oł!
Słychać hau, hau tu,
Hau, hau tam,
Hau tu, hau tam,
Wszędzie hau, hau,
Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!
Na tej farmie krowy miał ija, ija, oł!
Słychać mu, mu tu,
Mu, mu tam,
Mu tu, mu tam,
Wszędzie mu, mu,
Hau, hau tu,
Hau, hau tam,
Hau tu, hau tam,
Wszędzie hau, hau,
Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!
Na tej farmie kaczki miał ija, ija, oł!
Słychać kwa, kwa tu,
Kwa, kwa tam,
Kwa tu, kwa tam,
Wszędzie kwa, kwa,
Mu, mu tu,
Mu, mu tam,
Mu tu, mu tam,
Wszędzie mu, mu,
Hau, hau tu,
Hau, hau tam,
Hau tu, hau tam,
Wszędzie hau, hau,
Stary Donald farmę miał ija, ija oł!

Wiersz do nauki :

„KTO TY JESTEŚ?”

„- Kto ty jesteś?
- Polak mały.

- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.

- W jakim kraju?
W polskiej ziemi.

- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.

- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.

- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.

- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.

- Czym ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię

- Coś jej winien?
- Oddać życie.”

 

 

 

 

WAŻNE DNI W KWIETNIU

04.04.18 Wyjście do Akwarium na Warsztaty „Bałtyk i jego mieszkańcy”

13.04.18 Wyjście do Infobox-u. Warsztaty „Jestem strażnikiem przyrody- segregować każdy może”

17.04.18 Występ przygotowany przez Seniorów dla Naszych przedszkolaków.

19.04.18 Wyjście do Centrum filmowego „Mistrzowska Animacja Lalkowa”

20.04.18 Nasze przedszkole odwiedzi Teatr Qfer

 

 

 

 

Konsultacje z Rodzicami odbywają się w zależności od potrzeb (proszę o wcześniejsze umówienie się ).