GRUPA    III

DELFINKI

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu.

2. Wakacyjne wspomnienia.

3. Jesteśmy bezpieczni.

4. Dbam o siebie i środowisko.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • współdziała w grupie
 • ma poczucie przynależności do grupy
 • wzbogaca słownictwo
 • dostrzega różnice i podobieństwa
 • tworzy i odczytuje piktogramy
 • doskonali umiejętność wypowiadania się na temat
 • respektuje i przestrzega zasady w grupie
 • analizuje i dokonuje syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej
 • zna i wie jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku
 • potrafi klasyfikować przedmioty wg określonej cechy
 • zna pojęcia: daleko, bliżej, dalej
 • nazywa kierunki na kartce papieru
 • zna zalety i korzyści płynące z wykorzystania różnych środków transportu
 • zna swoje imię, nazwisko i adres
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, kontaktu z nieznajomymi oraz używania różnego sprzętu domowego
 • potrafi nazwać części ciała człowieka oraz zna pracę lekarzy różnych specjalności
 • wykorzystuje zmysły w zabawie
 • zna literę „o,O”
 • wie jakie są zagrożenia słuchu
 • zna cyfrę 1

 

Piosenka

” Plac zabaw”

1.Już w oczach radość, bo słońce świeci

na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci,

bawić się chodźmy dziś.

Ref:

Plac zabaw, plac zabaw

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw

w słoneczne dni odwiedzasz go!

 

2. Są tu drabinki i karuzela,

każdy się kręcić chce!

A w piaskownicy z mokrego piasku

babki zrobimy dwie.

 

3. Miło jest huśtać się na huśtawce,

wszyscy lubimy to, że hej!

Możemy puszczać barwne latawce.

Wietrzyku dla nich wiej.

 

4. Ciekawi świata zawsze jesteśmy,

uczyć się każdy chce!

Bawić się świetnie na placu zabaw

możemy całe dnie!

 

Wiersz

„Mądry przedszkolak”

Mądry przedszkolak przykładem świeci-

zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.

Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest

i ich nie szturcha, ani nie bije.

Chce coś od innych-grzecznie poprosi

i się z szacunkiem do nich odnosi.

Jak z tego widać, nie trzeba wiele,

by wszystkich dzieci być przyjacielem.

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE ODBYWAJĄ SIĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ Z RODZICEM.