GRUPA   III DELFINKI

 ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC:

TEMATY :

 

1. JUŻ NIEDŁUGO WAKACJE

2. BEZPIECZEŃSTWO

3. NA ŁĄCE

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

 •  rozwijanie pamięci dzieci,
 •  rozwijanie wyobraźni dzieci,
 •  ocenia zachowania swoje i innych, uzasadnia swoje stanowisko,
 • szanuje własność i wytwory innych
 • wywiązuje się z powierzonych zadań, doprowadza prace do końca,
 •  chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i znanymi osobami dorosłymi
 •  współdziała w zespole,
 •  używa słów grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam, smacznego, dzień dobry do widzenia),
 • zna swój adres zamieszkania, datę urodzenia, imiona swoich bliskich,
 • przekazuje rodzicom informacje od nauczycieli,
 • pomaga innym.
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera,
 •  zapina i rozpina guziki oraz suwak,
 •  zawiązuje sznurowadła na kokardkę,
 • zachowuje ład w najbliższym otoczeniu, sprząta po sobie,
 • spożywa posiłki kulturalnie,
 • korzysta z łazienki i toalety zgodnie z przyjętymi zasadami.
 • wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym,
 • wyraźnie i poprawnie wymawia wszystkie głoski,
 • mówi niezbyt głośno dostosowując ton głosu do sytuacji,
 • wypowiada się na tematy dowolne i określone,
 • skupia się na słuchaniu innych,
 • pyta o niezrozumiałe fakty.

 

 

 

 

 

WAŻNE DNI W CZERWCU

5.06 DZIEŃ SPORTU

6.06 RYTMIKA, PRÓBA GENERALNA

7.06 WYJSCIE DO MANUFAKTURA CIUCIU

11.06 WYSTEP PRZYGOTOWANY DLA DZIECI PRZEZ RODZICOW

14.06 PRZEDSTAWIENIE Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY

20.06 WYCIECZKA DO SLAWUTOWA

 

 

 

Konsultacje z Rodzicami odbywają się w zależności od potrzeb (proszę o wcześniejsze umówienie się ).