GRUPA    III

DELFINKI

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MARZEC

Ważne wydarzenia w miesiącu:

- 07.03 Dzień otwarty w przedszkolu 15.00 – 17.30

- 08.03 Dzień Dziewczynek

- 11.03 Teatrzyk Qfer z przedstawieniem: „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”

- 21.03 Pokaz iluzjonisty,  Pierwszy dzień wiosny

- 22.03 Światowy Dzień Wody

- 25.03 „Brzechwolandia dla dzieci” wyjście do Centrum Nauki Experyment.

 

Tematy kompleksowe:

1. W marcu jak w garnku.

2. Porządki w ogrodzie.

3. Witaj, wiosno!

4.Zwierzęta na wiejskim podwórku.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • rozwija sprawność ruchową
 • doskonali umiejętność formułowania i weryfikowania hipotez
 • doskonali umiejętność porównywania, kształtowania słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej
 • rozwija spostrzegawczość i logiczne myślenie
 • rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich
 • poszerza zainteresowania czytelnicze
 • rozwija umiejętność korzystania z map
 • rozpoznaje oznaki wiosny
 • poszerza słownik
 • poznaje warunki prawidłowej hodowli roślin
 • doskonali umiejętność wyciągania wniosków
 • eksperymentuje z farbami
 • doskonali słuch fonemowy
 • poznaje wartości odżywcze warzyw, sposoby ich przygotowania
 • doskonali sprawność manualną
 • utrwala informacje dotyczące zwierząt wiejskich
 • doskonali umiejętność porównywania
 • doskonali umiejętność rozróżniania fikcji i rzeczywistości
 • doskonali współpracę w grupie
 • doskonali grafomotorykę
 • wykonuje prace różnymi technikami
 • doskonali umiejętność oceny zachowania bohaterów
 • dostrzega związki przyczynowo-skutkowe
 • rozwija umiejętności taneczne
 • zna korzyści wynikające ze współdziałania ludzi
 • rozwija umiejętności muzyczne
 • rozwija sprawność fizyczną
 • potrafi bezpiecznie zachować się podczas zabaw na dworze
 • doskonali umiejętność logicznego myślenia
 • zna literę „W, w, C, c, G,g, Ł, ł”
 • zna cyfrę 0, 10
 • rozwija sprawność manualną w pracach plastycznych
 • doskonali spostrzeganie i porównywanie
 • doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • rozwija sprawność ruchową
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą różnych zmysłów

 

Piosenka

W marcu

Raz śnieg pada,

a raz deszczyk.

Na jeziorze

lód już trzeszczy.

Błękit nieba

lśni w kałuży,

bałwan w słońcu

oczy mruży.

Ref.Koniec, koniec zimy.

Przerwa.

Dzwonek.

To nie dzwonek,

to Skowroński!(×2)

Raz śnieg pada,

A raz deszczyk.

Na jeziorze

lód już trzeszczy.

Błękit nieba

lśni w kałuży,

bałwan w słońcu

oczy mruży.

Ref.Koniec, koniec zimy.

Przerwa.

Dzwonek.

To nie dzwonek,

to Skowroński!(×2)

 

WIERSZ

 

Gdzie jest wiosna

Wiosna, wiosna już tuż tuż,
płaszcz słomiany spada z róż,
pączki ma już każdy krzak
to jest wiosny pierwszy zznak.

Drugi znak – zielony liść
na wycieczkę czas już iść
biegać łąką ile tchu
szukać wiosny tam i tu.

Złotych blasków chyba sto
wpadło na strumyka dno.
Żaby budzą się ze snu.
Gdzie jest wiosna?
A no tu!

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE ODBYWAJĄ SIĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ Z RODZICEM.