WAŻNE DNI W KWIETNIU:

3.04.- GODZ.10.15- WARSZTATY PLASTYCZNE W MUZEUM MIASTA GDYNI- POZNANIE NAJCIEKAWSZYCH BUDYNKÓW.

17.04- GODZ.10.15 ” DAWNO,DAWNO TEMU W GDYNI”- LEKCJA MUZEALNA . PLANOWANE WYJŚCIE DO MUZEUM              GODZ.9.50

19.04- WYJŚCIE DO GDYŃSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO- ” MISTRZOWSKA ANIMACJA LALKOWA”, GODZ.9.30

PLANOWANE WYJŚCIE Z PRZEDSZKOLA GODZ. 9.00

20.04.- TEATRZYK  QFER  W PRZEDSZKOLU  ” DROGOWY ZAWRÓT GŁOWY”, GODZ. 9.00

26.04- WYCIECZKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 – UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH GODZ.9.45-11.35

27.04- UDZIAŁ W KONKURSIE PIOSENKI O TEMATYCE MORSKIEJ. WYJAZD AUTOBUSEM NA OKSYWIE.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA KWIECIEŃ:

 

1.Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

3. Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

4. Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.

5. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

6. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

7. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=,

8.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

9.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

10. Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

11. Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów

12.Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.


 

PIOSENKA NA KWIECIEŃ:

Ref.: Hej, ho, żagle staw!
Ciągnij linę i się baw!
Hej, ho, śmiało steruj
Statkiem, który jest z papieru.
Hej!

Zadziwi się mama, zadziwi się tata,
Kiedy w rejs wypłyniesz, hen, dokoła świata,
Bo świat, moi mili, nie jest wcale duży,
Opłynąć go można w deszczowej kałuży.

ref…

Wypłynę na Bałtyk, z Gdyni, no a potem
Szybciutko opłynę całą Europę,
Potem przez Atlantyk, jam odważnym smykiem,
Z Kolumbem popłynę odkryć Amerykę.

ref…

Potem w dół globusa, przez morskie odmęty,
Obejść Horn Przylądek – tam giną okręty,
Ominąć Australię, aby Pacyfikiem
Żeglując spokojnie osiągnąć Afrykę.

ref…

Teraz już do domu łódka płynie sama,
Bo z kolacją czeka na żeglarza mama
I wiesz już, wyjmując statek swój z kałuży:
Gdy masz wyobraźnię, to świat nie jest duży.

ref…

 

Godziny posiłków:

8.15- śniadanie

10.00- II śniadanie

12.00- obiad

14.00- podwieczorek

Zajęcia dodatkowe:

Angielski- wtorek , 14.30-15.00

Rytmika- środa, 11.00-11.30

Religia – czwartek, 13.00-13.30

W roku szkolnym 2017/18 kontynuujemy realizację programu autorskiego „ Edukacja regionalna 5,6- latków”. Zajęcia edukacyjne prowadzimy w oparciu o cykl ” Tropiciele.Sześciolatek” wyd.WSiP.

Konsultacje z Rodzicami odbywają się w zależności od potrzeb (proszę o wcześniejsze umówienie się ).