ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Witamy Nowy Rok

2. Święto Babci i Dziadka

3. Co można robić zimą

4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA :

Dziecko :
 1. jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;
 2. właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
 3. samodzielnie ubiera się i rozbiera;
 4. utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
Dziecko :
 1. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;
 2. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 3. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
 4. w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.
Dziecko :
 1. dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia;
 2. dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
 3. jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;
 4. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

PIOSENKA DO NAUKI :

Piosenka dla babci i dziadka

 

Moja babcia nie jest siwa,

świetnie biega, nieźle pływa,

dobrze wie, co słychać w świecie,

bo się zna na internecie.

Ref. Babcia, babcia ukochana,

babcia, babcia roześmiana,

babcia w środku całkiem młoda,

jeszcze wnukom siły doda.

Z dziadkiem lubię łowić ryby,

albo walczyć tak „na niby”,

z nim zdobywam górskie szczyty,

bo to kompan znakomity.

Ref. Dziadek, dziadek ukochany,

dziadek, dziadek niezrównany,

dziadek życia wciąż ciekawy,

zawsze chętny do zabawy.

Z babcią gadam sobie szczerze,

z dziadkiem jeżdżę na rowerze,

bardzo lubię pić herbatkę z moją babcią,

z moim dziadkiem.

Ref. Dziadek z babcią – przyjaciele,

dziadek z babcią – tropiciele marzeń,

przygód i zagadek.

Superbabcia, superdziadek!

 

WAŻNE DNI W STYCZNIU

 

4.01 Przedszkolaki odwiedzi Policjant

15.01 wychodzimy do Szkoły Muzycznej

17.01 Dzień Babci i Dziadka godzina 10.30.

23.01 Bal Karnawałowy