GRUPA    IV

WILKI    MORSKIE

 

Po wakacyjnym odpoczynku serdecznie zapraszamy do przedszkola wszystkie dzieci z rodzicami w poniedziałek 2 września i rozpoczniemy czas nauki i zabawy .

Wszystkim życzymy dużo radości i spokoju w nowym roku szkolnym.

ZEBRANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ

4 WRZEŚNIA O GODZ.17.00

 

WAŻNE INFORMACJE:

1. Koszt  zestawu książek  140 zł. – płatne u nauczycielek

2. Materiały  papiernicze – 120 zł. na rok – płatne u nauczycielek

3. Do przedszkola przynosimy : 1 ryzę papieru, teczkę z gumką (zamiast segregatora)    i   1  paczkę chusteczek w pudełku

4.Dzieci powinny mieć kapcie na zmianę, ubrania na zmianę w razie jakiegoś wypadku (najlepiej w worku – zostawiamy w szatni), kubek ze szczotką i pastą do zębów oraz teczkę z gumką do prac dowolnych dzieci

5. Z chęcią przyjmiemy niepotrzebne dla was puste segregatory – wykorzystamy je do zajęć

6. Książka do katechezy – 8 zł. – płatne u nauczyciele

7. Książka do angielskiego – 33 zł. -płatne u nauczycielek

8. Strój do gimnastyki – ( w worku krótkie spodenki i bluzka z krótkim rękawem) zostawiamy na wieszaku w szatni

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1)W przedszkolu

2)Wakacyjne wspomnienia

3)Jesteśmy bezpieczni

4)Dbam o siebie i środowisko

 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA :

Dziecko
- poznaje najbliższe otoczenie i pomieszczenia przedszkolne
- integruje się z grupą poprzez wspólne zabawy ruchowe
- utrwala zasady bezpieczeństwa
- wyróżnia i nazywa elementy najbliższego otoczenia
- rozwija wyobraźnię przestrzenną
- rozwija pamięć wzrokową i orientację w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu
- poznaje zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej
- doskonali umiejętność posługiwania się symbolami
- rozwija słownik czynny i umiejętność wypowiadania się
- poszerza wiedzę na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce
- rozpoznaje zapis swojego imienia oraz kolegów i koleżanek
- utrwala umiejętność orientacji w schemacie ciała
- integruje się z grupą
- doskonali umiejętności interpersonalne
- podejmuje zabawy zespołowe
- doskonali kompetencje językowe przez rozwijanie słownika
- ćwiczy spostrzeganie polegające na wyróżnieniu szczegółów ilustracji z tła
- prezentuje pamiątki z wakacji
- klasyfikuje przedmioty wg.wielkości, koloru, przeznaczenia
- ćwiczy analizę i syntezę wzrokową
- poszerza wiedzę na temat regionów Polski i świata
- rozwija zainteresowania czytelnicze
- pracuję z mapą
- wskazuje kierunki na mapie
- rozwija koordynację wzrokowo-ruchową przez zabawy ruchowe
- wyszukuje informacji w różnych źródłach
-słucha i identyfikuje dźwięki z otoczenia
-poznaje cyfrę 0
- wyszukuje synonimy i rymy do słów
- rozpoznaje znaki drogowe
-przypomina sobie zasady bezpiecznej jazdy na rowerze
-różnice podobne kształty liter
-wie jak reagować w sytuacjach trudnych
- doskonali umiejętność przeliczania obiektów
- doskonali umiejętności interpersonalne
- utrwala numery telefonów alarmowych
- rozwija umiejętności matematyczne
-określa lewą i prawą stronę swojego ciała
-poznaje literę ” 0″
- rozwija kompetencje językowe przez analizę i syntezę zdań
-rozumie potrzebę dbania o higienę własnego ciała
- rozwija poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie
-wprowadzenie cyfry 1
-kształtuje poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
-określa główkę w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej
PIOSENKA

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się,
uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się,
to podnieść brwi do góry i dotknij czoło swe
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się
to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się
to pokaż najpierw język, a potem zęby swe.
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się,
Uśmiechnij się do wszystkich
i zaklaszcz w ręce swe.

 

WIERSZ

Każdy z nas chyba wie doskonale:
Wakacje mają tysiące zalet!
Są kolorowe i rozbrykane,
Psotne,
Beztroskie,
Zaczarowane…
Bo choćby nawet jak z cebra lało,
To zawsze jakiś promyk, nieśmiało,
Na ziemię dotrze, w nos połaskocze
I już się razem z wiatrem chichoczesz!
Wakacje mają tysiące zalet…
I jedną wadę, niebłahą wcale:
Kończą się cztery chwilki przed wrześniem,
A to jest dużo dużo za wcześnie.

 

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE Z NAUCZYCIELKAMI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W MIARĘ

POTRZEB RODZICÓW PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ.