ZADANIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. POLSKA TO MÓJ DOM
 2. W KRAINIE MUZYKI
 3. WRAŻENIA I UCZUCIA
 4. ŚWIĘTO MAMY I TATY

OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

PIOSENKA

„Jaki dzień wesoły”

Jaki dzień wesoły, jaki dzień radosny
Wszystko dziś się śmieje, pachną kwiaty wiosny.

Ref. Puk, puk, serce bije, równo, równiuteńko
Kocham Cię mamusiu, kocham cię mateńko.

I znów dzień radosny, złotą nitką splata
Wszystko znów radosne, pachną róże lata.

Ref. Puk, puk, serce bije cicho, pomaleńku
Kocham cię Tatusiu, kocham tatuleńku.

Bo te dni świąteczne, pełne są radości,
Niechaj będą zawsze w kwiatach i w miłości.

Ref. Puk, puk, serca biją, puk, puk jak tamtamy,
Mamusiu, tatusiu, bardzo Was kochamy.

 

WIERSZ

Upichcimy dla rodziców
Ciasto nad ciastami.
Grzeczność będzie białą mąką,
Uśmiech rodzynkami,
Dobre słowo – łyżką masła,
Posłuszeństwo jajkiem.
Kremem pieszczot ozdobimy
Tę tortową bajkę.
Wszystko razem posypiemy
Słodkiej ciszy makiem
I rodzicom zaniesiemy,
Niech zjedzą ze smakiem

WIERSZ 

Mamusiu droga, starym zwyczajem,
z wiązanką kwiatów przed Tobą staję
i słów serdecznych chcę wyrzec wiele,
lecz czy potrafię, czy się ośmielę.
Serce ze wzruszenia tak bardzo bije.
Ty wiesz mamusiu, co się w nim kryje.
Chciałbym w pięknych wyrazić słowach
Uczucia, które w serduszku chowam.
Lecz nie potrafię powiedzieć więcej
Niż to, że kocham Cię najwięcej.

 

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE Z NAUCZYCIELKAMI  ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W MIARĘ POTRZEB RODZICÓW  PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ.