ZADANIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MARZEC

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. W MARCU JAK W GARNCU
 2. PORZĄDKI W OGRODZIE
 3. WITAJ WIOSNO
 4. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowe
 • Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody
 • Kształcenie umiejętności wnioskowania.
 • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
 • Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków
 • Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w porównywanych jajkach ptaków gospodarstwa wiejskiego.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.
 • Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

 

PIOSENKA

Maszeruje wiosna

1.Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna. Hej!

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat

 

WIERSZ

Marzec

Marzec ma ogromny garniec.
Mieszka w nim przez całe noce,
Wieje w garncu nieustannie

Syczy cos i bulgocze.
- Powiedź, Marcu,
Co masz w garncu?
- Mam składniki różnorodne:
Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,
Chmury, słońce, śnieg i wodę
z nich przyrządzam Wam pogodę

Marzec

To marcowi zima w głowie,
to wiosenne harce.
Chce być lutym, albo kwietniem,
byleby nie marcem!

Śniegiem prószy, a po śniegu
deszczem tnie ukośnie.
Czy to wiosna? Czy to zima?
Po prostu przedwiośnie.

Choć z dniem każdym coraz wcześniej
słoneczko rozbłyśnie,
choć z pod śniegu się wychyla
najpierwszy przebiśnieg,

Marzec boczy się na wiosnę,
marzec już nie czeka
i lodowa kra odpływa
po zbudzonych rzekach

WAŻNE  DNI W MARCU

07.03 – DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU OD GODZ. 15.00- 17.30

08.03 - DZIEŃ DZIEWCZYNEK

11.03 – TEATRZYK QFER „ KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW”

12.03 - DZIEŃ MATEMATYKI – RODZICÓW PROSIMY O POMOC W ZORGANIZOWANIU KĄCIKA MATEMATYCZNEGO DLA DZIECI. BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELĄ NAUCZYCIELKI

21.03 - POWITANIE WIOSNY, POKAZ ILUZJONISTY

22.03 - ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

27.03. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

 

RODZICOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE SIĘ W ŻYCIE NASZEJ GRUPY

 

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE Z NAUCZYCIELKAMI  ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W MIARĘ POTRZEB RODZICÓW  PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ.