ZADANIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LIPIEC

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. TAJEMNICE KSIĄŻEK
 2. JUŻ WAKACJE
 3. ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 4. MIESZKAMY NAD MORZEM

OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Rozbudzanie u dziecka zainteresowania książką i czytaniem;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanej bajki;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki (wycieczka do biblioteki przy klubie Riviera);
 • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior i mórz;
 • Rozwijani ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i zestaw ćwiczeń gimnastycznych na swieżym powietrzu z wykorzystaniem różnorodnych sprzętu terenowego;
 • Doskonalenie koordynacji ruchowej i orientacji w przestrzeni;
 • Przybliżenie dzieciom krajobrazu morskiego, umiejscowienie miasta Gdyni na mapie, rozumienie pojęcia: port, zatoka oraz utrwalenie nazwy Morze Bałtyckie;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej zabawy na plaży;
 • Rozumienie konieczności posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, adres, imiona rodziców;

PIOSENKA

„Plac zabaw” sł Małgorzata Ostojewska

1. Już w oczach radość bo słońce świeci,
na spacer pora iść.
Na placu zabaw jest dużo dzieci,
bawić się chodźmy dziś.

Ref: Plac zabaw, plac zabaw,
Tu z kolegami poznasz zabaw sto,
Plac zabaw, plac zabaw,
w słoneczne dni odwiedzisz go.

2. Są tu drabinki i karuzela,
każdy się kręcić chce.
A w piaskownicy z mokrego piasku,
babki zrobimy dwie.

3. Ciekawi świata zawsze jesteśmy,
uczyć się każdy chce.
Bawić się świetnie na placu zabaw,
możemy całe dnie.

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM WESOŁYCH, SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI

 

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE Z NAUCZYCIELKAMI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W MIARĘ POTRZEB RODZICÓW PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ.