ZADANIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC CZERWIEC

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. PRZYJACIEL Z RÓŻNYCH STRON
 2. KIM BĘDĘ, KIEDY DOROSNĘ
 3. KOLORY LATA
 4. CZEKAMY NA WAKACJE

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych, wciela się w różne wskazane przez nauczyciela postacie z opowiadania;
 • Dokonuje analizy i syntezy wyrazów dwusylabowych;
 • Bawi się ze wszystkimi ze wszystkimi dziećmi;
 • Poznaje  i nazywa przedstawicieli niektórych zawodów, utożsamia się z ich pracą;
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji;
 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu;
 • Bierze czynny udział w uroczystości przedszkolnej (Święto Rodziny);
 • Poznaje znaczenie pojęcia liczby 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • Porównuje liczebność zbiorów poprzez łączenie w pary;
 • Wskazuje cztery elementy różniące dwa obrazki;
 • Rysuje   maluje na dowolny temat, swobodnie posługuje się farbkami i kredkami;
 • Tworzy pracę plastyczną w małym zespole;
 • Rozróżnia tempo do marszu i biegu;
 • Ustawia się w rzędzie, kole wiązanym i w parach;
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela;
 • Doskonal sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i próbuje współpracować w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;

 

WIERSZ

„Ona i ja” Hanna Łochocka

Ona ma czarne
Brwi i warkoczyk,
Ja rudą grzywkę
niebieskie oczy.
Ona rozsądnie
zawsze coś powie,
A o mnie mówią,
że mam pstro w głowi.

Ona chce śpiewać,
rozmawiać, czytać,
A ja bym w piłkę
grała  i kwita.
Więc cóż wspólnego
jest między nami,
Chyba to, że jesteśmy
PRZYJACIÓŁKAMI!

PIOSENKA

„Pociąg krasnoludków”, słowa Andrzej Koszewski, muzyka Antoni Sikorski

Ze stacyjki siedmiu smutków,
Rusza pociąg krasnoludków.
Maszynista z kozią bródką,
Zagwizdał cichutko.

Wyruszają na wycieczkę,
Zaczynają w drodze sprzeczkę.
Czy ma pociąg jechać z planem,
Czy może w nieznane.

Jeden prosi do Warszawy,
Drugi woła Huta Nowa.
Trzeci chce wziąć kurs na Sopot,
To ci mieli kłopot.

Dwóch w pociągu łowi ryby,
Ten na niby zbiera grzyby.
Gdy się jeden z drugim kłócił,
Pociąg się wywrócił.

 

 

KONSULTACJE Z RODZICAMI ODBYWAJĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB RODZICA I NAUCZYCIELA (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ)