WESOŁE DNI WE WRZEŚNIU:

20.09 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA- ZABAWA TANECZNA , WYKONANIE MEDALI ” MUSZELKA”

24.09 POWITANIE JESIENI

ZADANIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. W przedszkolu
  2. Droga do przedszkola
  3. Oto ja
  4. Owoce

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

1. Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.

2. Zna i podaje N. swoje imię i nazwisko.

3. Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie- kodeks przedszkolaka.

4. Zna zabawki ich miejsce w sali.

5. Zna, nazywa i wskazuje części ciała u siebie i innych.

6. Rozpoznaje koło, zna pojęcia: duży,mały i określenia : w przód i w tył.

7. Rysuje i maluje na dowolny temat. Swobodnie posługuje się kredkami.

8. Uczestniczy w zabawach ruchowych.

9. Zna zasady utrzymania higieny, stosuje je, rozpoznaje i nazywa przybory do utrzymania czystości.

10. Bawi się na przedszkolnym placu zabaw w sposób bezpieczny.

WIERSZ

           „Mam trzy lata”

Mam trzy lata, trzy i pół,

Brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

I mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

Myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

Tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,

O tchórzliwym koziołeczku

I o piesku, co był w polu,

Nauczyłem się w przedszkolu.

 

PIOSENKA

” Marsz dzieci”

Idzie Jaś, idzie Staś

Idzie też Marysia.

Wszyscy dziś grzeczni są,

I nie tylko dzisiaj.

Tup, tup, tup, tup, tup, tup,

Daleko wędrują,

Hop, hop, hop, hop, hop, hop,

Lekko podskakują.

KONSULTACJE Z RODZICAMI ODBYWAJĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB RODZICA I NAUCZYCIELA (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ)