muszeli

ZADANIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE
 2. W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE
 3. W ZGODZIE Z NATURĄ
 4. LEGENDY POLSKIE

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych, wciela się z różne wskazane przez nauczyciela postacie z bajek;
 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;
 • Poznaje legendy polskie, rozwiązuje zagadki;
 • Poznaje i nazywa zwierzęta w gospodarstwie wiejskim, podstawowe maszyny rolnicze;
 • Rozpoznaje przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch i wzrok;
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji;
 • Przestrzega zasad pro-ekologicznych, wie co jest właściwym zachowaniem;
 • Podaje cechy wiosennego krajobrazu i pozostałych pór roku, dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie;
 • Porównuje wielkości przedmiotów: długi i krótki;
 • Podejmuje próby kontynuacji prostego rytmu rozpoczętego przez nauczyciela;
 • Porządkuje zdarzenia historyjki złożonej z trzech obrazków;
 • Wskazuje cztery elementy różniące dwa obrazki;
 • Uzupełnia brakujący element w ciągu przedmiotów;
 • Poznaje różnorodne techniki plastyczne umożliwiające śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów;
 • Rysuje kształt koła i trójkąta;
 • Formułuje z masy solnej i plasteliny;
 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie, uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego;
 • Doskonali sprawność motoryczną: szybkość, siła, skoczność, umięjetność rzutu do celu, współpracę w grupie w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

 

WIERSZ

„Czyste powietrze”  I. Salach

Czysty dom i czysty ogród,
W lesie czysto, w polu też.
Czysta rzeka i jezioro,
Samo zdrowie wierz mi, wierz.

Brudu nie chcę widzieć wcale,
Ani morze, ani niebo.
Taka cichą mam nadzieję,
Nie wiecie dlaczego?

Bo od kogo to zależy,
Aby czysty był nasz świat.
By ptak śpiewał, strumyk szumiał,
By w ogrodzie zakwitł kwiat.
 

APEL Emilia Raczek

Brud w powietrzu, brud tez w lesie,
Brud w piosenkach wiosnę niesie.
Ale koniec, ale basta!
Niechał brudem ktoś inny zarasta.
My już o tym pamiętamy!
Ziemi zniszczyć już nie damy!
 

PIOSENKA

„Dziwne rozmowy”

W chlewiku mieszka świnka
i trąca ryjkiem drzwi,
gdy niosę jej jedzenie
to ona „kwi, kwi, kwi”.

Opodal chodzi kaczka
co krzywe nóżki ma,
Tak mówię jej „dzień dobry”
A ona „kwa, kwa, kwa”.

Na drzewie siedzi wrona
jest czarna, trochę zła,
Gdy pytam „jak się masz”,
to ona  „kra, kra, kra”.

Przed budą trzy szczeniaczki
podnoszą straszny gwałt,
Ja mówię „cicho pieski”
A one „hau, hau, hau”.

 

KONSULTACJE Z RODZICAMI ODBYWAJĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB RODZICA I NAUCZYCIELA (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ)