Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

JESTEM MŁODYM

GDYNIANINEM

Zapraszamy  dzieci  i  rodziców  do wzięcia  udziału w projekcie edukacyjnym
pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha  Szczurka.

Co  miesiąc, od wrześni 2019 do maja 2020, na tablicy Młodego Gdynianina
będzie się pojawiać zdjęcie z charakterystycznego miejsca w Gdyni.
Waszym zadaniem jest odnaleźć to miejsce,
zrobić zdjęcie przedszkolaka i przynieść je do przedszkola.

Dzieci, które wezmą udział
w projekcie otrzymają

Certyfikat Młodego Gdynianina,

w którym będą umieszczać miniaturki zdjęć.

 Zdjęcia prosimy dostarczać do P. Magdy z grupy I – MUSZELKI

 

 

Ubezpieczenia Nau 

Aviva

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ

4 WRZEŚNIA (ŚRODA) O GODZINIE 17.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Drodzy rodzice

prosimy o wyrobienie Karty mieszkańca, które będą potrzebne do odbioru dziecka z przedszkola.

W najbliższym czasie wprowadzamy czytnik do rejestracji wejść  i wyjść dzieci z przedszkola.

Zebranie z rodzicami nowo przyjętych dzieci na rok szkolny 2019/2020

odbędzie się 18.06.2019 o godz. 17.00

serdecznie zapraszamy

Podziękowanie dla wszystkich Rodziców

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły.

Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,

lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,

którzy są w potrzebie.

Wyciągają ręce, proponując w zamian swoją przyjaźń.”

Phil Bosmans

W imieniu całego Grona Pedagogicznego, przedszkolaków oraz ich rodziców

składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy podarowali

naszym przedszkolakom różnorodne upominki i słodycze  z okazji Dnia Dziecka.

Wszystkim sponsorom gorąco dziękujemy!

 

 

Dziękujemy wszystkim rodzicom biorącym udział w festynie rodzinnym w dniu 9.05.2019

a w szczególności rodzicom zaangażowanym  w przygotowania do uroczystości.

FESTYN RODZINNY ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU

 09.05.2019r. (CZWARTEK) W GODZINACH 16.00 – 18.00.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

ZDROWYCH, RADOSNYCH

ŚWIAT WIELKANOCNYCH,

PEŁNYCH NADZIEI  I MIŁOŚCI.

RADOSNEGO, WIOSENNEGO NASTROJU,

SERDECZNYCH SPOTKAŃ W  GRONIE  RODZINY I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

 

ŻYCZY DYREKTOR  I PERSONEL PRZEDSZKOLA NR 52

 

WIELKANOC 2019

 

Gdynia, dnia ………  kwietnia 2019 r.

 

 

POTWIERDZENIE WOLI  PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2019/2020 do  Przedszkola nr 52

przez moje/nasze dziecko:

 

………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer PESEL dziecka
(w przypadku braku nr PESEL proszę wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

…………………………………………………………….………………………………………………………………

podpis(y) rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów)*

 

 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Zawiadamiam, że  Przedszkole nr 52 w Gdyni

zapewnia opiekę i zajęcia dzieciom w dniu 08.04.2019r.

Dyrektor Przedszkola nr 52

 

 

Dla dzieci
Kategorie