Archive for Marzec, 2015

W dniu 27.03.15 (piątek) grupa II, III i IV
Wychodzi do Teatru Muzycznego na przedstawienie:

teatr'

Kochani Rodzice!!
Serdecznie Zachęcamy Do Udziału w Akcji
Pomoc Dzieciom z Gdyńskiego Hospicjum
„Bursztynowa Przystań”!!

hospicjum

hospicjum 1

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia w roku szkolnym 2015 – 2016. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną na adres: https://gdynia.formico.pl

                           TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
       1. od  18 marca  2015r.  do  24 marca 2015r. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dot. dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci, które otrzymały odroczenie od obowiązku szkolnego)

2.

30 marca 2015 od godz. 9.00   Uruchomienie strony internetowej dot. rekrutacji wraz z ofertą placówek

 

     3.

 od 1 kwietnia od godz.9.00  do 15 kwietnia  2015 r. do godz.15.00   Składanie wypełnionych Kart Zapisu  dziecka oraz dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru (pozycja nr 1 na liście preferencji)

 

      4.

24 kwietnia  2015 r. o  godz. 15.00 Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów nie zakwalifikowanych

 

 

   5.

od  29 kwietnia od godz. 9.00  do 8  maja  2015r. do godz. 17.00  Potwierdzenie przez rodzica woli umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane  poprzez podpisanie umowy w przedszkolu  lub oświadczenie woli (pisemne) podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

  6.

 13 maja  2015 r. o godz. 15.00      Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 7.

od  14 maja 2015r.  do  20maja  2015r. Możliwość złożenia wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy   przyjęcia

 8.

od  21 maja .2015r.  do  25 maja  2015r. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 9.

od  26. maja 2015r. do  1 czerwca  2015r. Możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowyprzyjęcia

10.

od 2 czerwca .2015r.  do 8 czerwca. 2015r. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
   11.  25 maja 2015 r. o godz. 9.00 Opublikowanie na stronie internetowej wolnych miejsc w placówkach
  12. od  25 maja do 31 sierpnia 2015 r.  Przyjmowanie kandydatów nie przyjętych na wolne miejsca – dotyczy kandydatów zamieszkałych w Gdyni.
  13.  od 14 sierpnia  2015 r. Przyjmowanie na wolne miejsca kandydatów urodzonych w 2013 roku  oraz kandydatów nie będących mieszkańcami  Gdyni.

W dniu 18 marca (środa) serdecznie zapraszamy dzieci

wraz z rodzicami do przedszkola na Dzień otwarty,

w godzinach: 10.00 – 11.00 oraz 15.00 – 16.00.

Prosimy o zmienne obuwie.

Dla dzieci
Kategorie