Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy w ostatnim czasie czynnie włączyli się w życie naszej grupy:

- mamie Filipa – Pani Marcie za zorganizowanie wyjścia do GCF w Gdyni na bajki i warsztaty bębniarskie,

- mamie Ali – Pani Natalii za zajęcia plastyczne (malowanie farbami kamieni),

- mamie Matyldy – Pani Małgosi za przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy,

- mamie Jaśminy – Pani Małgosi za przeprowadzenie doświadczenia chemicznego i wykonanie slimów,

- mamie Adasia – Pani Izie za przeprowadzenie zajęć chemicznych i wykonanie kul do kąpieli,

- mamie Leosia, Ignacego i Witka – Pani Oli, Patrycji i Karolinie za pomoc w przygotowaniu pasowania na starszaka.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za napisanie listu do swojego dziecka, który przynieśliśmy z poczty i odczytaliśmy w Dniu Listonosza. Radość dzieci bezcenna!!! Dowartościowani i kochani wszyscy uznali, że otrzymanie dobrych wiadomości napędza ich do uśmiechu i dobrych rzeczy. Większość zaczęła pisać listy do bliskich. Bardzo….bardzo ….dziękujemy!!!

Wydarzenia w miesiącu listopadzie:

1. 07.11 Narodowe Święto Niepodległości

Warsztaty wykonanie kotylionów

2. 08.11 i 29.11 Wyjście do biblioteki nr 9

3. 21.11 Gdyńskie Centrum Filmowe 9.30 bajki

( w trakcie uzgadniania)

4. 25.11 Dzień pluszowego misia

5. 28.11 Wycieczka na pocztę – wysłanie listu do Mikołaja

 

Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad:

1)Zwierzęta domowe

2)Zimno coraz zimniej

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
- samodzielnie wyszukuje informacje o zwierzętach domowych z różnych źródeł

- poznaje literę D

- poszerza wiedzę na temat klasyfikacji zwierząt

- rozwija umiejętności matematyczne poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów i obiektów

- poznaje cyfrę 4

- kształtuje odpowiedzialność związaną z opieką nad zwierzętami domowymi

- rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi

- kształtuje wrażliwość i empatię w stosunku do zwierząt

- wskazuje podobieństwa pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza

- rozwija poczucie wspólnoty

- odtwarza rytmy

- utrwala informacje o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach

- samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach

- układa historyjki na zadany temat

- korzysta samodzielnie z książek i ilustracji

- kształtuje odpowiedzialność za własną pracę

- analizuje i syntezuje głoski w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę

- poznaje cyfrę 5

- utrwala informacje o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

- poznaje literę Y

- rozpoznaje i nazywa ptaki pozostające na zimę w Polsce oraz przysługujących podczas zimy

- wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy obrazkami i wyrazami

- odczytuje mapę i plany

- zaznacza bieguny na globusie

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na obu biegunach

- rozwija pamięć wzrokową poprzez odtwarzanie obrazków

- stosuje liczebniki porządkowe

- rozwija poczucie odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt

 

Wiersz:

” Gile”  Wanda Chotomska
Przyleciały gile nawet nie wiem ile
Przyleciały gile, a tu śniegu tyle
Cała jarzębina śniegiem oblepiona…
- Co będziecie jadły?
- Nie kłopocz się o nas
Znajdziemy pod śniegiem korale jarzębin
A ty idź do domu, bo się tu przeziębisz.

Piosenka:

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się,
uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się,
to podnieść brwi do góry i dotknij czoło swe
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się
to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się
to pokaż najpierw język, a potem zęby swe.
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się,
Uśmiechnij się do wszystkich
i zaklaszcz w ręce swe.